Objave

2021

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA 2020 | pdf 202.2kb

Izvestaj sa odrzane god skupstine Kavim Raska | pdf 831.5kb

Poziv za skupstinu akcionara 2021 | pdf 2.5mb

2020

GODIŠNJI_IZVESTAJ_O_OBJAVLJENIM_INFORMACIJAMA_2019 | pdf 196.5kb

Godisnji_Izvestaj_o_poslovanju | pdf 4.8mb

Izvestaj_sa_odrzane_sednice | pdf 983.3kb

Poziv_za_skupštinu_akcionara_2020 | pdf 598.9kb

2019

Godisnji_dokument_o_objavama_2018 | pdf 809.7kb

Javnobeleznicki_zapisnik | pdf 3.3mb

FINANSIJSKI | pdf 1.5mb

Izvestaj | pdf 879.9kb

Dobit | pdf 913kb

Poziv_za_skupštinu_akcionara_2019 | pdf 2.8mb

2018

KAVIM RASKA_IZVESTAJ SA SKUPSTINE 2018 | pdf 992.9kb

2017

Pozivnica za skupstinu 2017 | pdf 3mb

1 God. izvestaj o poslovanju Raska za 2017 | pdf 335.5kb

2. Kavim Raška-Bilans stanja | pdf 1mb

3 Kavim Raška-Bilans uspeha | pdf 637.4kb

4 Kavim Raška-Izveštaj o tokovima gotovine | pdf 821.2kb

5 Kavim Raška-Izveštaj o promenama na kapitalu | pdf 648kb

6 Kavim Raška-Izveštaj o ostalom rezultatu | pdf 772.8kb

7 Kavim Raška-Posebni podaci | pdf 347.8kb

8 Kavim Raska-Napomene uz finansijske izvestaje 2017 | pdf 837.2kb

9 Kavim Raska-Mišljenje | pdf 3.8mb

10 KR-GODISNI IZVESTAJ O POSLOVANJU _v2 | pdf 836.5kb

11 Izjava Vlade | pdf 741kb

12 Izjava Dušica | pdf 613.6kb

13 Izjava o usvajanju FI | pdf 467.9kb

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA.doc-PDF-SIGNED | pdf 1.1mb

2016

2. Bilans stanja 2016 - potpisano Kavim Raška.pdf | pdf 1.1mb

3. Bilans uspeha 2016 -potpisano Kavim Raška.pdf | pdf 717.5kb

4. Izvestaj o tokovima gotovine 2016 - potpisano Kavim Raška.pdf | pdf 650.2kb

5. Izvestaj o promenama na kapitalu 2016 - potpisano Kavim Raška.pdf | pdf 1.2mb

6. Izvestaj o ostalom rezuletatu 2016 - potpisano Kavim Raška.pdf | pdf 587.7kb

7. Posebni podaci 2016 - potpisano Kavim Raška.pdf | pdf 435kb

8.Napomene uz finansijski izvestaj | pdf 2.8mb

9.Misljenje | pdf 663.9kb

10.Godisnji izvestaj o poslovanju 2016 | pdf 735.1kb

IZVESTAJ SA ODRZANE SKUPSTINE-ec.pdf | pdf 946.5kb

13. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja.pdf | pdf 124.8kb

14. Odluka o pokriću gubitaka.pdf | pdf 125.1kb