O kompaniji

Otvoreno akcionarsko društvo  ,,KAVIM RAŠKA” a.d. RAŠKA transformisano je od Društvenog saobraćajnog preduzeća ,,Jugoprevoz Raška” u postupku privatizacije, tako što je 70 % društvenog kapitala  dana 06.03.2009.godine prodato većinskom vlasniku  Preduzeću za saobraćaj  D.O.O. ,,KAVIM JEDINSTVO” iz Vranja , čiji je 100 % vlasnik KAVIM PUBLIC TRANSPORTATION INTERNATIONAL (2002) LTD iz Izraela.

Delatnost ,, KAVIM RAŠKA” a.d. RAŠKA je : prevoz putnika u drumskom  saobraćaju, turizam i   usluge servisiranja i tehničkog pregleda vozila.,,KAVIM RAŠKA“ a.d. RAŠKA je najveće saobraćajno preduzeće u oblasti prevoza putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji opštine Raška, sa 138 zaposlenih i 30 autobusa.

U okviru svoje pretežne delatnosti ,,KAVIM RAŠKA” a.d. RAŠKA vrši usluge  međumesnog linijskog prevoza na teritoriji Srbije, gradsko- prigradskog prevoza na teritoriji opštine Raška, kao i vanlinijski prevoz u zemlji i inostranstvu za potrebe sopstvene i drugih turističkih agencija , vrši ugovoreni prevoz učenika osnovnih i srednjih škola kao i radnika  drugih preduzeća.

 

Nadzorni odbor:

Predsednik - Zeev Horen (Generalni direktor Kavim International 2002 LTD)

Član -  Avraham Schlusselberg

Član - Goran Stojanović

Član - Igor Stanišić

 

Izvršni odbor:

Vladan Šalović - Generalni direktor

Goran Alempijević

Dijana Premović

 

Interna kontrola

Saša Stevanović - Direktor unutrašnje kontrole i bezbednosti, doktor nauka u oblasti odbrane i bezbednosti, pukovnik u penziji

 

Revizorska kuća:

KPMG Beograd

 

Menadžment:

Vladan Šalović - Generalni direktor


STANDARDIZACIJA

Ciljevi kvaliteta | pdf 720kb

Ems politika | pdf 694.3kb

Ohsas politika | pdf 736.3kb

Pozivnica za skupštinu akcionara ,,KAVIM RAŠKA” a.d | pdf 132.9kb

Izveštaj sa skupštine akcionara 2015 | pdf 227.6kb

 

IZVEŠTAJI O POSLOVANJU:

Kvartalni izveštaj - 2012 | pdf 2.4mb

Kvartalni izveštaj - Prvi kvartal 2012 | pdf 6.3mb

Godišnji izveštaj o poslovanju - 2011 | pdf 55.5kb

GFI-PD 2011 | pdf 98.4kb

Finansijski izvestaj | pdf 2.3mb

Poziv za skupstinu 2017 | pdf 767.9kb